המעבדות של חברת "קפיצי נורדיה" מבצעות בדיקות מקיפות לקפיצים, במהלך הייצור ובביקורת סופית. המעבדות הפנימיות שלנו, בשיתוף עם מעבדות חיצוניות לבדיקות מיוחדות, מבצעות בדיקות בהתאם למפרטים של הלקוחות.

ביקורת של חומר גלם
• בדיקת התאמת חומר גלם המתקבל מספקים למסמכים: COC / COA
• בדיקת משקל של סלילי חומר גלם
• בדיקת קוטר חוט
• בדיקת איכות אריזה
• עמידה בהגדרת הלקוח
• הרכב כימי
• חוזק קריע

ביקורת בתהליך ייצור
• בדיקת אורך חופשי
• בדיקת קוטר פנימי / קוטר חיצוני
• בדיקת עומק השחזה
• בדיקת אלמן בתהליך שוט פינינג
• בדיקת כוחות
• בדיקת chamfer

בדיקות כלליות
• בדיקת מאמץ שיורי (X-Ray)
• בדיקת התעייפות במערך קר / חם
• בדיקת הרפיה
• בדיקות דינמיות - עמידות בהתעייפות לאורך
• מציאת תדירות מסוכנת וחשוב קו סיכון (קפיצי שסתומות מנוע)
• ניתוח פגמים
• בדיקות ניקיון של קפיצים