מדיניות איכות הסביבה, בטיחות, בריאות בתעסוקה

מפעל קפיצי נורדיה אגש״ח בע״מ פועל על פ׳ עקרונות הניהול בתחומי איכות הסביבה, בטיחות ובריאות
בתעסוקה. לצורך כך רואה הנהלת המפעל את המחויבות לטפח את מדיניות איכות הסביבה, בטיחות
ובריאות בתעסוקה בקרב העובדים, הקהילה והסביבה ולפעול בכל תחומי עיסוקה על מנת למנוע סיכונים
בטיחותיים וסביבתיים לעובדים, לקבלנים, ללקוחות ולכלל מחזיקי העניין.

הנהלת המפעל תפעל על פי הנחיות המערכת המשולבת לניהול איכות סביבה, בטיחות ובריאות בתעסוקה:

  • עידוד וטיפוח דפוסי התנהגות ומיומנויות מקצועיות שיבטיחו יצירת תנאי עבודה בטוחים, בריאים וידידותיים לסביבה.
  • מחויבות לשיפור מתמיד של ביצועי המפעל בתחומי בטיחות, בריאות בתעסוקה ואיכות סביבה ולמניעת זיהום על ידי שימוש בטכנולוגיות מתאימות, חינוך, הדרכת עובדים הטמעת שיטות ניהול איכותיות.
  • הקצאת משאבים מתאימים לתכנון ולביצוע פעילות להבטחת סביבת עבודה בטוחה, בריאה, היגיינית ולשימור הסביבה.
  • מחויבות לשמירת שלום העובדים ומניעת פגיעה בבריאותם.
  • מחויבות למזעור ולסילוק סיכוני בטיחות ובריאות בתעסוקה, וזיהומחם סביבתיים על ידי הצבת מטרות ויעדים, תכנון מתאים של תהליכים ומתקנים, ונקיטת פעולות מןנעות נדרשות
  • הגדרת הסיכון הקביל ע"פ נוהל Nordia 1.6.A
  • מחויבות לעמידה בדרישות על פי דין הנוגעות לבטיחות, לבריאות בתעסוקה ואיכות הסביבה, לרבות דרישות אחרות שהמפעל קיבל על עצמו.
  • מחויבות להתייעצות ולשיתוף פעולה עם עובדי המפעל, קבלנים ובעלי עניין אחרים במטרה לקדם נושאי איכות סביבה, בטיחות ובריאות בתעסוקה.
  • שיתוף פעולה עם הרשויות המוסמכות בתחומי איכות סביבה, בטיחות ובריאות בתעסוקה.
  • אימוץ ויישום מערכות ניהול על פי ת"י 45001 ISO לניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה ות"י 14001 ISO לניהול סביבה

מסמך מדיניות יהיה זמין ונגיש לכל בעלי העניין. מדיניות זו תהיה זמינה לציבור העובדים ומחזיקי העניין.

מנכ"ל: מר. נימרוד מור                       תאריך:   17.3.2021