בקפיצי לחץ קיימת תופעה של: "הרפיה". קפיץ מאבד גובה מסוים מאורך חופשי במהלך עבודתו, במיוחד, כאשר זה עובד קרוב לגבול האלסטיות שלו, ו/או תנאים קשים כגון טמפרטורה גבוהה ותפעול אינטנסיבי.

מידת הרפיה של הקפיץ מושפעת ישירות מסוג החומר, מבנה הקפיץ ומיחס של קוטר הקפיץ לעומת קוטר החוט.

באופן תיאורטי תהליך של הושבה חמה מומלץ לכל קפיצי לחץ, על מנת להבטיח פעולה חלקה ויציבה במהלך החיים של הקפיץ.
 
כאשר קפיץ אמור לעבוד בתנאים קיצוניים, אם זה בטמפרטורה גבוהה או בסביבה דינאמית אינטנסיבית, מומלץ לבצע פעולה של הושבה חמה, כדי למנוע אובדן גובה בשל תופעת ההרפיה.

במהלך הושבה חמה קפיצים נבדקים באופן אוטומטי לפי כוחות וממוינים לפי קטגוריות של כוח חלש כוח טוב וכוח חזק בהתאם לדרישת התכנון.