מדידות של מאמצים  שיורים מתבצעות באמצעות diffractometer X-ray. המדידות בתוך המערכת מבוצעות בזווית של º45 ובהתאם למפרט הלקוח. נקודות המדידה נלקחות מהצד הפנימי של הקפיץ לאחר ליטוש אלקטרוכימי לעומק הנדרש.

בדיקת מאמצים באמצעות מערכת X-ray (XRD) היא השיטה המדויקת ביותר לקביעת מתח שיורי בקפיץ עקב טיפולים מכניים שונים כגון פיתול, סלילה, השחזה, שוט פינינג, וכו'. מערכת XRD מודדת שינויים במבנה של הסריג הגבישי של החומר. באמצעותXRD  ניתן לחשב כמותית את המאמץ השיורי כפונקציה של עומק הנמדד. מקובל למדוד מאמץ שיורי בחומר עד לעומק של 300 מיקרון מתחת לפני השטח. טכניקת מדידה עם XRD פותחה ונמצאת בשימוש על ידי התקנים SAE ו- ASTM.