"קפיצי נורדיה" מצוידת במכשירים מודרניים, המסייעים לחקור כשלים של קפיצים: במסגרת החקירה נבדקים גורמים שונים, ומתגבשת המלצה על פעילות מתקנת.

בדיקת הכשלים וניתוחם מבוססים על השאלות הבאות:
1. האם נבחר חומר גלם אופטימלי ליישום?
2. האם התכנון של הקפיץ מתאים להרכבה?
3. האם שיטות הייצור מותאמות לביצועים?
4. האם הרכבה מתבצעת בצורה נכונה?
5. האם קפיץ עובד בתנאי פעולה רגילים?

קפיצי נורדיה נעזרת במידת הצורך במעבדות חיצוניות, על מנת לבצע חקירה מעמיקה ולהגדיר מקור הכשל. התחומים העיקריים של הבדיקות המתבצעות במעבדות אלה הם:
1. בדיקה חזותית
2. סריקה באמצעות מיקרוסקופ SEM / EDS
3. ניתוח הרכב כימי
4. ניתוח מכני (כוח קריעה, מיקרו-קשי)