תהליך שוט פינינג נועד לשפר את אורך החיים של הקפיץ. התוצאות מושגות על ידי התזה במהירות גבוהה של כדוריות קטנות עשויים פלדה על הקפיצים. האפקטיביות של הטיפול בשוט פינינג תלויה במידה רבה בעוצמת התזה ובכיסוי פני הקפיץ.

עוצמת השוט פינינג משפיע על עקביות הטיפול ועל הפיזור של הפגיות והיא נמדדת על ידי רצועות  Almén. כיסוי של שוט פינינג משפיע על פני השטח של קפיצים וניתן לבחון יעילותו באמצעות מיקרוסקופ.