לחברת "קפיצי נורדיה בע"מ" ידע וניסיון רב בתכנון קפיצים. המהנדסים שלנו יכולים לסייע בתכנון ובשרטוט, על סמך נתוני המכלולים בהם פועלים הקפיצים, כולל פיתוח דגם ראשוני (קונספציה), מידות, הגדרות, סיבולות והבחינות הרלוונטיות הדרושות לתקפות הפרמטרים.

חברת "קפיצי נורדיה" היא הרבה יותר מאשר יצרן קפיצים. יש לנו צוות הנדסה משובח, בעל ניסיון רב בתכנון, שיכול להתמודד בהצלחה עם כל פרויקט או שרטוט שהלקוח מציב בפניו כאתגר.

אנו יכולים להריץ פרויקט המבוסס על דוגמא או שרטוט קיימים, ויכולים להעניק מהמומחיות שלנו כדי להגביר דרישות למוצר חדש.

השירותים הניתנים על ידנו כוללים:

  • אימות דרישות השרטוט מבחינת יכולת יצור ועמידה במטרות הקפיץ
  • תכנון מפורט של היצור על כל שלביו (לוח Gant)
  • תכנון מועדף של שרטוט וטיפול בנקודת תורפה (D FMEA)
  • דגם ראשוני, כולל כל הדוקומנטציה הנדרשת: דגמי PPAP לתעשיית הרכב, ודגמי FAE לתעשיית האוויר והחלל (Aerospace)
  • דוח סיכונים לפני תחילת יצור – PFMEA
  • תכנית יצור ובקורת מפורטת (Control plan)
  • תהליכי בחינה ווידוא אמינות המוצר